Master eBusiness
Facebook
Tweeter

Practica de specialitate (PA)

Tip: obligatorie

Forma de verificare: colocviu

Semestru: 4

Profesori:

Obiective generale

Autoevaluarea abilităţilor de valorificare a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice acumulate.

Dezvoltarea capacităţii de a compara diverse modele si tehnologii de afacere si de a decide asupra variantei alese 

Obiective specifice

 |  Home  |  Admitere  |  Obiective si continut  |  Programa  |  Orar  |  Parteneriate  |  Dizertatie  |  Anunturi  |  Profesori  |  Contact  | 
Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica.
Copyright © 2014 ASE Bucuresti. Toate drepturile rezervate.
Nu esti autentificat, [ login ]