Master eBusiness
Facebook
Tweeter

Profesori

Lect. Dr. Toma Andrei
Catedra: INFORMATICA ECONOMICA
E-mail: hypothetical.andrei@gmail.com
Discipline predate in cadrul programului de master

 

Domeniile de interes/cercetare 


Experienta de predare pentru disciplinele de la masterul eBusiness


Alte materii/domenii de expertiza


Titlurile/certificarile/diplomele/atestatele obtinute in domeniu 
  • Doctor in cadrul Scolii Doctorale a ASE Bucuresti 

Publicatii stiintifice
  • Andrei Toma – Copyright Management Information, Simpozionul internaţional al tinerilor cercetători 
  • E. Rednic, A. Toma – Security Management in a Multimedia System, The Ninth International Conference on Informatics in Economy IE 
  • A.Toma, E. Rednic – Implementing a Copyright Management System, Revista Informatică Economică nr 1/2009 
  • A.Toma, R. Constantinescu, F. Năstase, „Recommendation system based on the clustering of frequent sets”, 8th WSEAS International Conference on ARTIFICIAL INTELLIGENCE KNOWLEDGE ENGINEERINDG and DATA BASE (AIKED’09), 2009
  • A. Toma - MODULE 13 – LEGISLATION OF INFORMATICS SECURITY SYSTEMS, Informatics Security Master Handbook
  • Andrei Toma, Gabriel Ioan, The Degree of Software Licences Usage in Schools, High-schools and Universities , JAQM 1/2006

Proiecte de cercetare-dezvoltare

  • SERAFIMO, Contract PN II nr. 3039/01.10.2008, perioada 2008-2011, consorţiu UPB-ASE-UTI-CERTSIGN director de proiect Prof. Dr. Năstase F., contract obţinut pe bază de competiţie, membru specialist în echipa de cercetare, din partea ASE Bucureşti
 |  Home  |  Admitere  |  Obiective si continut  |  Programa  |  Orar  |  Parteneriate  |  Dizertatie  |  Anunturi  |  Profesori  |  Contact  | 
Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica.
Copyright © 2014 ASE Bucuresti. Toate drepturile rezervate.
Nu esti autentificat, [ login ]