Master eBusiness
Facebook
Tweeter

Profesori

Lect. Dr. Ilie-Nemedi Iulian
Catedra: INFORMATICA ECONOMICA
E-mail: inemedi@ie.ase.ro
Discipline predate in cadrul programului de master

Domeniile de interes/cercetare:

- Integrarea aplicatiilor de intreprindere (BPEL)
- Platforme software pentru intreprindere (.NET, J2EE)
- Tehnologii Web (ASP.NET MVC, Spring MVC)
- Tehnologii de scripting in sisteme de operare (PowerShell)
- Aplicatii pentru dispozitive mobile (Windows Phone, Android)
- Limbaje formale si compilatoare (ANTLR)
- Integrarea serviciilor de e-Government


Alte materii/domenii de expertiza:

- Limbaje de programare: C#, Java, C/C++, Pascal, Assembler x86/CLR
- Limbaje de scripting: JavaScript, PHP, Python, Ruby, ActionScript
- Limbaje pentru baze de date: SQL (TSQL, PL/SQL)
- Limbaje funcționale: List, Prolog
- Tehnologii de proiectare: SSADM, OMT/UML
- Tehnologii pentru baze de date: ORM, JDBC, ADO.NET, JDO
- Tehnologii de componente: EJB, OSGi, COM+, COM/DCOM, Windows Workflow
- Tehnologii de reţea: Servicii Web XML/REST, JAX-WS, Axis, WCF
- Tehnologii client: Windows Forms, WPF, SWT/XWT, Swing, RCP
- Tehnologii Web: XML, XSD, XSLT/XSL, XPath/XQuery, HTML/XHTML, CSS, AJAX, Servlets, JSP, JSF, JSTL, Stuts, MyFaces, Spring MVC, RAP, ASP.NET MVC
- Tehnologii pentru rapoarte: Crystal Reports, BIRT
- Tehnologii de business: EDI (EDIFACT, X12, WebEDI), UBL, ebXML, HL7
- Medii de programare: Visual Studio .NET, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, Flex Builder
- Instrumente de analiză şi proiectare: Rational Rose, Oracle Designer, Visio
- Sisteme de operare: Windows 7, Unix (AIX, Solaris), Linux (Ubuntu, OpenSuse)
- Sisteme de gestiune a bazelor de date: Oracle, DB2, SQL Server, MySQL
- Servere de aplicații: WebSphere, WebLogic, Tomcat, Glassfish
- Servere de integrare: BizTalk
- Metodologii de dezvoltare: Agile/SCRUM


Titlurile/certificarile/diplomele/atestatele obtinute in domeniu:

 

Publicatii stiintifice:
- Ilie-Nemedi I. – Managing Asynchronous Web Services Interactions, 11th Conference on Informatics in Economy IE,  București, 2012, publicat în Conference Proceedings, București, 2012, pg. 493-497, B+, ISSN 2284-7472
- Ilie-Nemedi I. – Developing an RPC Framework, 10th Conference on Informatics in Economy IE,  București, 2011, publicat în Education, Research and Business Technologies, București, 2011, pg. 461-465, B, ISBN 978-606-505-172-2
- Zota R.D., Năstase F., Vasilescu A., Timofte C., Ilie-Nemedi I., Constantinescu R., Scorța I. – Sistem flexibil pentru accesarea personalizată a serviciilor destinate persoanelor vârstnice – Webageing, Editura Economică, 2010, B+, ISBN 978-606-505-231-4
- Ilie-Nemedi I., Surugiu I.I. – Advanced e-Government Information Service Bus (eGov-Bus), 9th Conference on Informatics in Economy IE,  București, 2009, publicat în Education, Research and Business Technologies, București, 2009, pg. 461-465, B, ISBN 978-606-505-172-2
- Zota R.D., Năstase F., Vasilescu A., Timofte C., Ilie-Nemedi I., Constantinescu R., Silvestru C., Stănculescu R., Stănescu L. – Sistem integrat pentru utilizatorul mobil, Editura Economică, 2007, B+, ISBN 978-606-505-231-4
- Ilie-Nemedi I., Zota R.D. – Cooperative Framework for e-Government, 8th  International Business Information Management Conference, Dublin, 2007, publicat în Conference Proceedings, Dublin, 2007, A, ISBN 978-0-9753393-7-4
- Ilie-Nemedi I. – Developing a Web Server Platform with SAPI support for AJAX RPC using JSON, Revista Informatică Economică, Vol. XI, nr. 4, 2007, pg. 45-49, B+, ISSN 1453-1305
- Ilie-Nemedi I. – Developing a Web Server Platform with SAPI support for AJAX RPC using JSON, 8th Conference on Informatics in Economy IE,  București, 2007, publicat în Informatics in Knowledge Society, București, 2007, pg. 720-725, B, ISBN 978-973-594-921-1
- Ilie-Nemedi I. – Ajax Mistakes, Revista Informatică Economică, Vol. XI, nr. 2, 2007, pg. 122-125, B+, ISSN 1453-1305
- Ilie-Nemedi I. – Advanced e-Government Information Service Bus (eGov-Bus), Revista Informatică Economică, nr. 1, 2007, pg. 67-73, B+, ISSN 1453-1305
- Ilie-Nemedi I. – Continous Speech Recognition Using Segmental Neural Nets, 7th Conference on Informatics in Economy IE, București, 2005, publicat în Information and Knowledge Age, București, 2005, pg. 839-844, B, ISBN 973-8360-014-8
- Ilie-Nemedi I. – The Security Imperative in Application Programming, Revista Informatică Economică, nr. 2, 2004, B, ISSN 1453-1305

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare:
- eGov-Bus (Advanced e-Government Information Service Bus, FP6-IST-4-026727-STP), 2006 - 2009, consortiu Rodan Systems - Varsovia, European Microsoft Innovation Center (EMIC) - Aachen, Universitatea Uppsala - Uppsala, Institute for Applied Information Processing and Communications (IAIK-TU) - Graz, Universitatea Dauphine - Paris, Axway Software - Phoenix, director al pachetului de cercetare Enhanced Web Services Framework din partea Axway Software

 |  Home  |  Admitere  |  Obiective si continut  |  Programa  |  Orar  |  Parteneriate  |  Dizertatie  |  Anunturi  |  Profesori  |  Contact  | 
Academia de Studii Economice. Facultatea de Cibernetica Statistica si Informatica Economica.
Copyright © 2014 ASE Bucuresti. Toate drepturile rezervate.
Nu esti autentificat, [ login ]